ПАЛЕОТИПНІ ПОРОДИ

[від гр. palaios – давній, typos – форма, зразок, відбиток] – див. породи палеотипні.