ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЯ

[від гр. palaios – давній, geo – Земля, morphe – форма, logos – вчення] – розділ палеогеографії (геоморфології), який вивчає рельєф Землі минулих геологічних епох. Автор терміна – проф. Харківського університету Д.М. Соболєв (20-30 рр. XX ст.).