ПАЛЕОГЕН

[від гр. palaios – давній, genesis – походження] – скорочена назва палеогенової системи і палеогенового періоду.