ОСАДКИ

Накопичення мінеральних чи органічних речовин, які відкладені в результаті фізичних, хімічних та біологічних процесів в пониженнях рельєфу (на дні морів, озер, боліт та ін.), які ще не перетворені подальшими процесами в осадові гірські породи. Осадки – результат процесів осадження (седиментогенезу). За генезисом виділяють теригенні (уламкові), органогенні, хемогенні, вулканогенні, полігенні. Знаходяться на поверхні в зоні сучасного осадконакопичення. Приклади: пісок, мул, сапропель.