МУЛ

Розділ: 
Гідрокластичний мікрозернистий водонасичений сучасний осадок водойм. У природному стані м’який, пластичний, текучий, а після висушування - твердий. За гранулометричним складом це пеліт із розміром частинок <0,01 мм (<0,005 мм), іноді вміщує домішки алевритових частинок. Утворюється на дні морів і океанів, а також на дні водойм континентів. За генезисом і складом розділяється на теригенний (уламковий), біогенний (карбонатний, кременистий, діатомовий та ін.), хемогенний (карбонатний, галогенний, залізистий та ін.), вулканогенний. В результаті діагенезу перетворюється в глинисту породу.
Рис. 1. Мул на дні поблизу берега водойми