МОРСЬКІ ВІДКЛАДИ

Осадові утворення (породи, осадки), сформовані на дні морів і океанів. Є складним комплексом твердих частинок різноманітного походження: теригенних, сформованих у результаті руйнування гірських порід і знесення із суходолу; біогенних, утворених із залишок морських організмів; хемогенних, сформованих за рахунок хімічних процесів, а також глинистих, утворених в результаті складних фізико-хімічних перетворень дрібнозему на морському дні.