МЕТАЛОГЕНІЧНА ПРОВІНЦІЯ

[від гр. metallon – метал, geneia – походження + лат. pro – від імені, vincia – брати управління] – сукупність рудних родовищ, розташованих у межах великих тектонічних структур. Наприклад: М.П. Українського щита, М.П. передового прогину західного схилу Уралу.