ПРОЦЕСИ МЕТАСОМАТИЧНІ

[від гр. meta – після, somatos – тіло] - див. метасоматоз