МІНЕРАЛОЇД

Розділ: 
[нім. Mineral + гр. eidos – подібний; дослівно - майже мінерал, або схожий на мінерал, мінералоподібний * рос. минералоид, англ. mineraloid, нім. Mineraloide] – подібна за складом і походженням до мінералу природна речовина (тіло), яка має надмолекулярну структуру. Склад і структура мінералоїдів виходять за межі загальновизнаних діапазонів, які прийняті для відповідних мінералів. Здійснюються спроби виділити мінералоїди в якості окремого (неофіційного) класу мінералів. До відомих мінералоїдів належать: бурштин, девейліт, ебоніт, гагат, лешателєрит, лімоніт, лігніт, обсидіан, опал, палагоніт, перли, піробітум, сидеромелан, шунгіт, тектити (молдавіт, лівійське скло, дарвінове скло). Вперше термін був запропонований рос. дослідником М. Незведським (1909) для назви аморфних мінералів. У 1917 р. амер. мінералог А. Роджерс запропонував називати цим терміном мінералоподібні речовини.
Рис. 1. Бурштин у формі людського мозку - мінералоїд із музею археології м. Гданська, Польша
Рис. 2. Розповсюджений мінералоїд - опал (Австралія, Мінералогічна галерея Парижу)
Рис. 3. Обсидіан - мінералоїд із Lake County (штат Орегон, США)