ЛІТОФІЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ

Розділ: 
[від гр. lithos – камінь, philia – любов, дружба] – за геохімічною класифікацією В.М. Гольдшмідта (початок XX ст.), група хімічних елементів (всього 54), які схильні до утворення сполук із силіцієм (кремнієм) та оксигеном (киснем). Мають великі атомні об’єми, утворюють переважну більшість мінералів і становлять основну масу земної кори (93%). До Л.Е. належать O, Si, Al, C, B, Ti, усі лужні й лужноземельні метали, галогени та рідкісні елементи. Більшість цих елементів входить до складу мінералів класу силікатів. Поширені також їх оксиди, галогеніди, карбонати, сульфати, фосфати.