ЛІТОЛОГІЧНІ КАРТИ

[від гр. lithos – камінь, logos – вчення, наука] – різновид геологічних карт, які показують області розповсюдження різних типів осадових відкладів (порід) відповідного геологічного віку на топографічній основі. Умовними знаками позначено речовинний склад порід, включення, текстурні особливості тощо. Дозволяють встановити умови осадконакопичення минулих геологічних епох.