ЛІЙКА

1. В гідрогеології осушена частина водоносних порід, яка має форму лійки. Утворюється навколо свердловини, колодязя, шахти, з яких викачується вода. Див. також лійка депресії. 2. Форма рельєфу – западина на поверхні Землі, яка має блюдцеподібну, чашоподібну, конічну або циліндричну форму. Виникає в результаті процесів карстоутворення (карстова лійка), суфозії (суфозійна лійка), просідання (лесова лійка, псевдокарстова лійка) та ін. Синонім – воронка.