ЛАМПРОФІРИ

Розділ: 
[від гр. liampros – блискучий] – загальна назва меланократових (темних) діасхістових (жильних гіпабісальних) магматичних порід, які пов’язані із сієнітами, діоритами, габро і лужними габроїдами. Відрізняються від усіх інших магматичних порід особливостями хімізму, мінерального складу, структури та морфології інтрузивних тіл. Для них характерні такі спільні особливості, як низький вміст кремнезему та порівняно високий вміст лугів, магнію і заліза. Часто в них присутні темна слюда, рогова обманка і піроксен. У вигляді домішок зустрічається олівін, рідко – кварц. Л. є значно зміненими породами і вміщують велику кількість вторинних мінералів (карбонати, серпентин, хлорит, серицит, каолініт та ін.). Утворюють серії малих інтрузивних тіл (силів, дайок, неків, діатрем), що тісно пов’язані з тріщинною тектонікою. Приклади: мінетта, вогезит, керсантит, камптотит, мончикіт.