ДЕНСАЛЬ

[від лат. densum – щільний, компактний] – ділянки океанічного дна в межах рифтових зон абісалі, де відбувається виверження гідротермальних джерел з конусоподібних утворень (курильників). Вони вміщують значну кількість C, H, O, P, Fe, Mn, S, Cu, Ni, Mg, Ca, Si, Zn, Na. Має плямисто-лінійний розподіл. „Плями” Д. простягаються смугою вздовж тектонічних тріщин і розломів. Навколо кожного курильника діаметр плями становить 250-300 м. В межах Д. буяє життя. Організми формують специфічні біогеоценози, де основою харчування є хемосинтезуючі бактерії. Загальна кількість видів біоти перевищує 200. Вони належать до трьох царств: бактерій, грибів і тварин (губки, кнідарії, черви, молюски, членистоногі, голкошкірі, риби). В межах Д. відбувається активне рудоутворення.