ГУМІТ

Розділ: 
[від імені англ. геолога А. Гума (А. Hume, 1749-1838)] – мінерал класу силікатів, структура якого складена ізольованими тетраедрами SiO44- з додатковими аніонами OH- і F-. Формула: Mg7[SiO4]3(F,OH)2. Сингонія ромбічна. Форми виділення: дрібні дипірамідальні кристали, зернисті агрегати, вкрапленість, щільні маси. Безколірний, білий, медово-жовтий. Блиск скляний. Твердість 6-6,5. Злам нерівний до раковистого. Крихкий. Густина 3,1-3,2. Зустрічається порівняно рідко в контактових метаморфізованих вапняках і доломітах.
Рис. 1. Гуміт (коричневий) із шпінеллю