ГІДРОФІЛЬНІСТЬ

Розділ: 
[від гр. hydor – вода, phileo – любити; буквально той, що любить воду] – властивість речовин, мінеральних природних об’єктів інтенсивно взаємодіяти з водою (змочуватися). Є окремим випадком більш широкого поняття ліофільності. Серед мінералів до гідрофільних належать глинисті (особливо групи монтморилоніту), а також карбонати, сульфати, силікати та ін. Протилежне - гідрофобність.