ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНІМАННЯ

[від гр. geo – Земля, logos – вчення] – сукупність робіт зі збору польових геологічних матеріалів і створення геологічної карти. Важливою складовою Г.З. є вивчення природних і штучних відслонень гірських порід з метою визначення їх складу, генезису, віку, форм залягання, а також нанесення їх розповсюдження на топографічну ка-рту. Г.З. супроводжується пошуками корисних копалин. В процесі Г.З. для більш повного вивчення властивостей і умов залягання порід здійснюється проходка канав, шурфів, бурових свердловин, аналізуються результати дистанційного (супутникового) зондування поверхні, проводиться комплекс геофізичних спостережень (ра-діометрія, електророзвідка, гравіметрія, магнітометрія, сейсмометрія). Для визначення порід вивчають їх фізичні властивості, досліджують під мікроскопом, проводять хімічні та ін. аналізи. При встановленні походження використовують цілий комплекс методів (порівняльно-історичний, актуалізму, моделювання, палеогеографічний, палеофаціальний та ін.). Визначення відносного віку порід найчастіше проводять за допомогою стратиграфічного і палеонтологічного методів, абсолютного віку – радіометричних (уран-свинцевого, калій-аргонового, вуглецевого та ін.). Комплексні Г.З. поділяються на загальні (регіональні) з масштабами 1:200000, 1:5000000 та детальні (М 1:100000, М 1:50000). З метою побудови структурно-геологічних карт проводять структурні Г.З. (М 1:50000 і М 1:10000), які супроводжуються більшим об’ємом гірничих і бурових робіт. За методами прив’язки геологічних об’єктів та нанесення їх на топооснову всі Г.З. поділяються на окомірні, напівінструментальні та інструментальні. За методикою виконання Г.З. розділяються на: 1) знімання за допомогою маршрутних пересічень навхрест простягання структур і порід (використовуються під час дрібномасштабних знімань); 2) знімання, під час яких прослідковують геологічні межі та стратиграфічні горизонти на всій площі вивчення; 3) знімання шляхом визначення контурів відслонених ділянок виходів тих чи інших порід (для великомасштабних Г.З.). У проведенні Г.З. виділяють три основні етапи: 1) підготовчий; 2) польовий; 3) камеральний. Кожен з них включає ряд послідовних, чітко визначених робіт. Результатом Г.З. є текст звіту, різноманітні картографічні й графічні матеріали (колекції, польові щоденники, карти, розрізи тощо).  Автори захищають звіт про виконання Г.З. публічно. При Г.З. в сучасних умовах активно використовуються геоінформаційні технології. Результати Г.З. території України в масштабі 1:200000 доступні на сайті: http://geoinf.kiev.ua/wp/kartograma.htm