РАДІОГЕОЛОГІЯ

[від лат. radiare – випромінювати, geo – Земля, logos – вчення, наука] – галузь (напрямок) геології, яка вивчає закономірності природних ядерних перетворень та їх проявів у геологічних процесах та розвитку Землі. Розділами Р. є абсолютна геохронологія, власне Р., ізотопна геологія. Р. розробляє і активно використовує різноманітні методи дослідження мінеральної речовини і пошуків родовищ корисних копалин.