КАРТИ ПАЛЕОГЕОГРАФІЧНІ

[від гр. palaios – давній, geographia – географія] – різновид геологічних (географічних) карт, на яких зафіксовано результат картографічного узагальнення та зображення природних умов минулого. До їх змісту входить реконструкція просторового розміщення таких компонентів природи минулих геологічних епох: для суші – рельєфу, клімату, гідрографічної сітки, ґрунтів, рослинності, фауни, ландшафтів; для морів – температури, солоності, течій, флори, фауни. Також позначаються розповсюдження льодовиків, багаторічної та сезонної мерзлоти, вулканів тощо. К.П. будують для конкретного інтервалу геологічного часу – це своє-рідні зрізи історії фізико-географіч-них умов відповідної території.