ЕКЛОГІТ

Розділ: 
[від гр. ekloge – відбір] – метаморфічна гірська порода, утворена шляхом перетворення основних інтрузивних порід на значній глибині в умовах високих температур та тиску. Складається переважно з гранату та жадеїтового піроксену (омфациту). Структура крупнокристалічна, зерниста. Текстура масивна, іноді слабосланцювата. Густина 3,3-4,2. Колір темно-зелений, майже чорний. Е. мають обмежене розповсюдження, утворюючи окремі тіла й невеликі товщі серед амфіболітів та гранулітів. Іноді Е. зустрічаються у вигляді ксенолітів в алмазоносних кімберлітах.
Рис. 1. Еклогіт