ГАЗОНАФТОВЕ РОДОВИЩЕ

сукупність покладів газу і нафти в одному структурному елементі земної кори при переважанні об’єму газу над об’ємом нафти. У вертикальному роз-різі Г.Р. найчастіше у верхній частині знаходяться газові поклади, середній – газонафтові, в нижній – нафтові. Експлуатація газових і нафтових покладів Г.Р. здійснюється окремо.